بازدید تخصصی دانشجویان از گود ایران‌زمین
گروهی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌ی «مدیریت ساخت» دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران، ضمن بازدید از گود پروژه‌ی ایران‌زمین، از نزدیک در جریان جزئیات این طرح بزرگ عمرانی قرار گرفتند. گود ایران‌زمین پنجشنبه هفته گذشته میزبان گروهی متفاوت بود؛ دانشجویانی که آمده بودند تا از نزدیک با یکی از بزرگترین نمونه‌های عمرانی کشور و در عین حال با جدیدترین شیوه‌های استحکام و پایدارسازی گود در ایران آشنا شوند. در روزهای ابتدایی هفته‌ی گذشته درخواستی رسمی از طرف دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران از طریق شاکری، عضو ...
 
 
حادثه‌ی ایران‌زمین و شیوه‌ی گودبرداری آن در گفتگو با دکتر نجیمی
تشخیص اصولی یا غیراصولی بودن گودبرداری یک امر کاملاً تخصصی است. در طراحی گود خیابان ایران‌زمین، برای باز شدن راه‌آب‌های جاری بالای گود، در فواصلی معین زه‌كشی انجام شده و با توجه به این كه كار بر روی این گود بیش از یك سال است آغاز شده، كارایی زه‌كشی غیر قابل کتمان ...
 
 
 
اخبار ساختمان
 
مقالات علمی
 
نشست خیابان گلستان
 
 
عضویت در خبرنامه
 
sitemap.xml