بازدید رییس و نایب رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از پروژه ایران زمین

 
 

صبح روز گذشته – جمعه – محمد سالاری رییس کیمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران و محمد مهدی تندگویان عضو این کیمسیون به همراه علیرضا جاوید معاون شهرسازی شهردار تهران در محل پروژه خیابان ایران زمین حاضر شده و از نزدیک در جریان روند بازسازی گود قرار گرفتند.

در طول این دیدار چند ساعته مدیر پروژه ایران زمین توضیحات مربوط به اقدامات صورت گرفته در روزهای گذشته را ارائه کرد و ملکی شهردار منطقه دو نیز با ارائه توضیحاتی، رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران را در جریان علل این حادثه قرار داد.

شورای شهر تهران از روزهای نخست پیگیری های بسیاری را برای مشخص کردن ابعاد حادثه هفته ی گذشته آغاز کرده است و نخستین گزارش کارشناسان این نهاد قانونی نیز که هفته پیش در یکی از جلسات شورا قرائت شد، نشت آب لوله ی فاضلاب را اصلی ترین دلیل ریزش گود ایران زمین تشخیص داده بود. 

تاریخ ارسال: 1392/07/20
 
 
 
 
 
اخبار ساختمان
 
مقالات علمی
 
نشست خیابان گلستان
 
 
عضویت در خبرنامه
 
 
sitemap.xml