تعهدات اجتماعی ستسا

 
 
مطالب مرتبط
 
 

ستسا با رویکرد ارزش نهادن به کرامت انسانی و نیز گسترش فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی در طراحی و ساخت بنا، بر آن است که با بهره گیری از ویژگی های ممتاز فرهنگی و علمی ملل گوناگون، آثاری ماندگار و در خور تحسین خلق کند.

ستسا عمر انسان را مهم ترین سرمایه ی بشری می داند، از همین رو در پی آن است که با ساخت بناهای ماندگار، زمان ارزشمندی که در آن ها سپری می شود، به تجربه ای به یادماندنی، سودمند با آسایش منتهی به آرامش بینجامد.

ستسا تعهد و رسالت خود را بسیار فراتر از ساخت و تکمیل یک پروژه ی ساختمانی صرفاً به قصد فروش و افزایش سود می داند و به کسانی که بعد از ساخت، اوقات خود را در آن بنا می گذرانند، بیش تر از خود ساختمان اهمیت می دهد.

تاریخ ارسال: 1392/02/09
 
 
 
 
 
اخبار ساختمان
 
مقالات علمی
 
نشست خیابان گلستان
 
 
عضویت در خبرنامه
 
 
sitemap.xml