مقالات علمی
 
پنج ویژگی بزرگ ترین مدیران جهان
پنج ویژگی بزرگ ترین مدیران جهان
اغلب اوقات کارفرمایان در ارتباطات خود با کارمندان شان دقت نمی کنند، آن‌ها باید توجه داشته باشند که دقیقاً همان چیزی را از کارمندان‌شان دریافت می کنند که به ایشان می دهند. وقتی کارمندان شما می دانند که شما به آرای ایشان و به زندگی هایشان توجه دارید، آن گاه احساس ارزشمندی بیشتری می کنند. ...
کاربرد نور طبیعی در معماری و تولید انرژی
کاربرد نور طبیعی در معماری و تولید انرژی
نور سر چشمه ی وجود همه ی هستی است. با روشن کردن سطح اجسام، نور به آنها پیرامون و یک محیط مرئی را اهدا می کند. و جمع شدن سایه در پشت آنها به اجسام عمق می دهد. اجسام تنها در مرزهای روشنایی و تاریکی است که معنی پیدا می کنند، و شکل خود را به دست آورده و نشان می دهند، روابط داخلیشان کشف می شود، و مانند ...
سنگ مصنوعی چیست؟
سنگ مصنوعی چیست؟
با پیشرفت علوم شیمی و متالوژی به ویژه در گرایش‌های پلیمر و کامپوزیت، تحول شگرفی در صنایع و معادن حادث شده است. ساخت و سنتز مصنوعات شیمیایی و احیای مواد معدنی از طریق فعل و انفعالات شیمیایی، یکی از کارکردهای شیمی پلیمر در عصر حاضر است، شاید ترکیب عناصر و مواد معدنی با یکدیگر و تولید مواد جدید ...
اهمیت عایق کاری صوتی
اهمیت عایق کاری صوتی
سروصدا همیشه مسئله مهمی در طراحی فضاهای مسکونی بوده است. در روم باستان قوانینی در مورد صدای ساطع شده از چرخ های آهنی واگن ها که سنگ های جاده را می کوبیدند و باعث اختلال در خواب و ناراحتی مردم می شدند وجود داشتند. با این وجود مشکلات ناشی از سروصدا در گذشته قابل مقایسه با جامعه مدرن نمی باشد. تعداد ...
بتن عبور دهنده نور (لایتراکان Litracon)
بتن عبور دهنده نور (لایتراکان Litracon)
لایتراکان، Litracon Light Transmitting Concrete، بتن عبور دهنده نور، ترکیبی از فیبرهای نوری و ذرات بتن است و می تواند به عنوان بلوک ها و یا پانل های پیش ساخته ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد. فیبرها به خاطر اندازه کوچکشان با بتن مخلوط شده و ترکیبی از یک متریال دانه بندی شده را تشکیل می دهند. به این ...
ایمنی در صنعت ساخت و ساز (حفاظت الکترومغناطیسی)
ایمنی در صنعت ساخت و ساز (حفاظت الکترومغناطیسی)
با زیاد شدن جوامع بشری و ایجاد ساختمان ها و برج های بلند و آسمان‌خراش ها درمناطق مرتفع و تحولات شگرد در صنعت‌ ساخت و ساز، تکامل و پیشرف در این صنعت به وجود آمده و همچنین رشد روزافزون و سریع تکنولوژی، ارائه و ابداع روش های جدید در صنایع می‌توان از تحدید خطرات و حوادث طبیعی گوناگون در ...
 
 
 
 
 
اخبار ساختمان
 
مقالات علمی
 
نشست خیابان گلستان
 
 
عضویت در خبرنامه
 
sitemap.xml